Undervisningsforløbet

Det journalistiske hovedfag på Ry Højskole hedder Journalistik og Samfund. Derudover tilbyder skolen et forberedende kursus til optagelsesprøven på journalisthøjskolen, og vi arbejder også med journalistisk produktion og formidling op Horisontfeltets andet hovedfag, Verden Omkring os.

Undervisningsforløbet på Journalistik og Samfund varer 7 uger i foråret og 5 uger på efterårsholdene. Hvert hold tager på en studietur, som også bliver omdrejningspunktet for den journalistiske produktion.

Forløbet er sammensat af elevpræsentationer, journalistiske øvelser, feltarbejde, rollespil og oplæg om politik og journalistik.

Vi lærer journalistens arbejde fra jord til bord: fra idéudvikling og research til vinkling, skrivning og redigering. Og undersøger emner som mediernes rolle i samfundet, massemediernes mekanismer og borgerjournalistikkens muligheder og begrænsninger.

Hvert hold nedsætter flere redaktioner, som står for at lave deres egne historier, men som også arbejder sammen og fungerer som sparringspartnere.

Hen i mod slutningen af forløbet tilrettelægger vi en fælles produktion, som vi deler med skolen og resten af verden.

Her kan du se eksempler på nogle af holdenes produktioner.

Se også:

Journalistik og Samfund E16s artikler om Brexit på Global Story

Maja Nielsen og Freja Grooss Jakobsen, Landet, hvor virkeligheden forties, Global Story

Julie Dencker Nielsen og Mie Strange Nielsen, Kunsten er vejen ud af venteværelset, Magasinet Europa

Lukket for kommentarer