Når befolkningen vil frem, men politikerne ikke vil

Af Benedicte Sofie Holm & Lukas Klitgaard Frederiksen Selvom konflikten ikke lige nu er blodig i Nordirland, ligger den og lurer under overfladen, men fredsforskeren, Maureen Hetherington, oplever, at politikerne ikke for alvor er optagede af fred. I efteråret 2013 blev Maureen Hetherington og andre fredsopbygnings-eksperter inviteret af det bredtfavnende parti Cross Community Labour Alternative til at gennemgå et udkast om fredsbygning (Together, building a united community – som dokumentet gik under), udarbejdet af Londonderry kommune i samarbejde med det irske statsministerium. Maureen og de andre inviterede eksperter var med til at give ekspertråd under udarbejdelsen af dokumentet, men under mødet gik det hurtigt op for eksperterne, at deres råd slet ikke var blevet taget alvorligt. Dokumentet blev derfor forkastet af Maureen, da hun og de andre eksperter fandt det overfladisk, vagt og snæversynet. ”Det møder ikke de essentielle kriterier for fredsopbyggende processer, som dokumenter som disse bør gøre. Det … Læs mere

Tilbage til rødderne: Light of The World Educational Tours

Af Astrid Heebøll og Andreas Ibsen Med sit Light of The World Educational Tours projekt forsøger Anthony McCann at genetablere den nordirske by Bangor som et læringssted For Anthony McCann har undervisning og læring altid været en central del af tilværelsen. Han er tidligere lektor og underviser, og når man snakker med ham, er man ikke i tvivl om graden af hans passion omkring læring. Anthony har boet i Bangor i nogle år med sin kone og deres to børn, og hans projekt Light of the World Educational Tours er et forsøg på at kombinerer lokal-entreprenørskab med entusiasmen omkring undervisningen og privatlivet. Selve titlen på projektet har historiske rødder, for traditionelt set har Bangor været et center for læring i Europa. Et “light of the world”. Netop denne historiske position som sted for læring, lægger Anthony vægt på, som en af hovedinspirationerne for projektet. “Hvis Bangor tidligere har været et … Læs mere

Kan man finde mentale problemers årsager?

Af Helene Louise Lomholt Kemp og Dina Østergaard-Jørgensen Det er interessant, at et af de lande der har flere årsager til mentale problemer end de fleste, også er et af de lande, hvor folk er mest modvillige til at ville snakke om problemerne. Det er også her en af de største terapiformer ikke snakker om årsager. Psykologen Ann O’Hanlon, som skal holde et oplæg for os i dag, har behandlet mentale problemer i over 20 år. Derfor er vi også spændte på at høre, hvad hun kan give af forklaringer på de høje rater af mentale problemer, som depression og selvmord i Nordirland. Ann O’Hanlon stemme var dyb og rolig, hvilket stod i stærk kontrast til hendes energi og passion for det hun havde at fortælle. Det første hun gør i starten af sit oplæg er at spørge os, hvad vi er interesseret i at høre om i forhold til … Læs mere